पाठ १) सूक्ष्म अर्थशास्त्र आणि स्थूल अर्थशास्त्राचा परिचय

प्र.२ विसंगत शब्द ओळखा

(१) वैयक्तिक मागणी, वैयक्तिक पुरवठा, वैयक्तिक उत्पन्न, किंमत पातळी.

उत्तर : किंमत पातळी

(२) किंमत पातळी, रोजगार पातळी, खंड निश्चिती, राष्ट्रीय उत्पन्न.

उत्तर : खंड निश्चिती

(३) वस्तूंच्या किंमत निश्चितीचे सिद्धांत, आर्थिक वृद्धी व विकासाचे सिद्धांत, उत्पादन घटकांच्या किंमत निश्चितीचे सिद्धांत, आर्थिक कल्याणाचे सिद्धांत.

उत्तर : आर्थिक वृद्धी व विकासाचे सिद्धांत

(४) आर्थिक वृद्धी व विकासाचे सिद्धांत, उत्पन्न व रोजगार सिद्धांत, विभाजनाचा समग्रलक्षी सिद्धांत, आर्थिक कल्याणाचे सिद्धांत.

उत्तर : आर्थिक कल्याणाचे सिद्धांत

(५) नफा, भूमी, श्रम, भांडवल.

उत्तर : नफा

पाठ २) उपयोगिता विश्लेषण

प्र.२ विसंगत शब्द ओळखा

(१) हवा, पाणी, सूर्यप्रकाश, सोने.

उत्तर : सोने

(२) पुस्तक, वही, खडू, दारू.

उत्तर : दारू

(३) शिक्षक, गायक, दंतवैदय, खुर्ची. पट्टी.

उत्तर : खुर्ची

(४) गाडी, दूरदर्शन संच, भाकरी.

उत्तर : भाकरी

(५) हिरे, सोने, चांदी, पाणी.

उत्तर : पाणी

पाठ ३ (अ) मागणीचे विश्लेषण

प्र.२ विसंगत शब्द ओळखा

(१) वही, पेन, पंखा, श्रम.

उत्तर : श्रम

(२) सोने, हिरा, बंगला, साखर.

उत्तर : साखर

(३) पट्टी, पेन्सिल, गहू, कागद.

उत्तर : गहू

(४) भूमी, श्रम, भांडवल, कापड.

उत्तर : कापड

(५) औषधे, शीतपेये, मासिके, अत्तर.

उत्तर : औषधे

पाठ ३ (ब) मागणीची लवचिकता

प्र.२ विसंगत शब्द ओळखा

(१) मिठाई, बिस्किटे, फळे, औषधे.

उत्तर : औषधे

(२) अत्तर, वनस्पती तूप, कपडे, शीतपेये.

उत्तर : वनस्पती तूप

(३) शीतपेये, साबण, मीठ, बिस्किटे.

उत्तर : मीठ

(४) धुलाईयंत्र, लाकडी खुर्ची, कपाट, दूध.

उत्तर : दूध

(५) भाजीपाला, अंडी, दूरदर्शन संच, फळे.

उत्तर : दूरदर्शन संच

पाठ (४) पुरवठा विश्लेषण

प्र.२ विसंगत शब्द ओळखा

(१) कापड, पंखे, दुचाकी वाहने, अंडी.

उत्तर : अंडी

(२) दुर्मीळ चित्रे, भाजीपाला, वातानुकूलित यंत्र, ऐतिहासिक नाणी.

उत्तर : वातानुकूलित यंत्र

(३) फळे, मासे, फुले, वह्या.

उत्तर : वह्या

पाठ – निर्देशांक

प्र.२ विसंगत शब्द ओळखा

(१) किंमत निर्देशांक, संख्यात्मक निर्देशांक, पाश्चे निर्देशांक, मूल्य निर्देशांक.

उत्तर : पाश्चे निर्देशांक

(२) लासपेअर निर्देशांक, मूल्य निर्देशांक, किंमत निर्देशांक, संख्यात्मक निर्देशांक.

उत्तर : लासपेअर निर्देशांक

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2022 iaseasyway.com