Category: State Board & NCERT

Dear Students/Teachers,

IAS EasyWay welcomes you all on our learning platform.  Here, we will keep posting the learning materials and their solutions in an easy way.

By the time, we will post everything from class 5 to 12th and for some of the streams we will post graduation and post-graduation study material also.

Specifically the content required to get ready for attempting any kind of competitive exam.  Please keep watching this space for class and subject wise links of respective study materials:

  •  इतिहास: 

1.  बारावी:  पुढील लिंक वर क्लिक करा आणि तो अभ्यासक्रम तुमच्यासमोरअसेल

सविस्तर उत्तर लिहा प्रकरण 1 ते 12


  • अर्थशास्त्र:

सविस्तर उत्तर लिहा

सहमत किंवा असहमत सकारण स्पष्ट करा

बारावी इतिहास – टिपा लिहा व बोर्ड परीक्षा उत्तम मार्कानी पास व्हा प्रकरण 10

प्रकरण १० : शीतयुद्ध प्र. (१) शीतयुद्ध उत्तर : (१) दुसऱ्या महायुद्धानंतर भांडवलशाही राष्ट्रे व साम्यवादी राष्ट्रे यांच्यात सत्ता व…

बारावी इतिहास – टिपा लिहा व बोर्ड परीक्षा उत्तम मार्कानी पास व्हा प्रकरण 9

प्रकरण ९ : जग : निर्वसाहतीकरण प्र. (१) आफ्रिकी ऐक्य कल्पना उत्तर : (१) ‘आफ्रिकी ऐक्याचा विचार’ पहिल्यांदा मांडणाऱ्या एच.…

बारावी इतिहास – टिपा लिहा व बोर्ड परीक्षा उत्तम मार्कानी पास व्हा प्रकरण 8

प्रकरण ८ : जागतिक महायुद्धे आणि भारत प्र. (१) ‘कामा गाटा मारू’ घटना उत्तर : (१) पहिल्या महायुद्धाच्या काळात भारतातील…

बारावी इतिहास – टिपा लिहा व बोर्ड परीक्षा उत्तम मार्कानी पास व्हा प्रकरण 7

प्रकरण ७ : भारत निर्वसाहतीकरण ते एकीकरण प्र. (१) निर्वसाहतीकरण उत्तर : (१) वसाहतवादयांचे वसाहतींवरील वर्चस्व संपुष्टात येणे आणि त्यांनी…

बारावी इतिहास – टिपा लिहा व बोर्ड परीक्षा उत्तम मार्कानी पास व्हा प्रकरण 6

प्रकरण ६ : वसाहतवादाविरुद्ध भारतीयांचा संघर्ष प्र. (१) जहाल विचारसरणी उत्तर : (१) स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी व्यापक जनआंदोलन उभे करून अधिक तीव्र…

बारावी इतिहास – टिपा लिहा व बोर्ड परीक्षा उत्तम मार्कानी पास व्हा प्रकरण 5

प्रकरण ५: भारत सामाजिक व धार्मिक सुधारणा प्र. (१) प्रार्थना समाज उत्तर : (१) डॉ. आत्माराम पांडुरंग तर्खडकर, न्यायमूर्ती म.गो.…

बारावी इतिहास – टिपा लिहा व बोर्ड परीक्षा उत्तम मार्कानी पास व्हा प्रकरण 4

प्रकरण ४: वसाहतवाद आणि मराठे प्र. (१) पोर्तुगीज- मराठे तह उत्तर : १० फेब्रुवारी १६७० रोजी पोर्तुगीज आणि मराठे यांच्यात…

बारावी इतिहास – टिपा लिहा व बोर्ड परीक्षा उत्तम मार्कानी पास व्हा प्रकरण 3

प्रकरण ३ : भारत आणि युरोपीय वसाहतवाद प्र.  (१) पोर्तुगिजांची युद्धनीती उत्तर: आपल्या प्रबळ आरमाराच्या मदतीने पोर्तुगिजांनी भारतात वसाहती स्थापन…

बारावी इतिहास – टिपा लिहा व बोर्ड परीक्षा उत्तम मार्कानी पास व्हा प्रकरण 2

प्रकरण २ : यूरोपीय वसाहतवाद प्र.  (१) यूरोपीय वसाहतवाद उत्तर : (१) प्रगत देशाने आपल्या सामर्थ्याच्या बळावर एखादा भूप्रदेश ताब्यात…

Copyright © 2022 iaseasyway.com