Information will in both languages ( English & मराठी).

Maharashtra Public Service Commission (MPSC) is a Constitutional Body established Under Article 315 of Constitution of India which provides a smooth and efficient functioning of the Government of Maharashtra (GoM) by providing suitable candidates for various Government posts and advise them on various service matters. As per Article 320 of the Constitution of India, MPSC has been entrusted with the following major functions:-

To conduct examinations for appointments to the service of Government of Maharashtra and its allied organizations.

(Bonus Tip : For us to prepare for MPSC civil services examination like MPSC State Service, Group -B , Group-C … etc above articles related to establishment of MPSC and its functions are necessary to know. )

…………………..एमपीएससी…………………
स्पर्धा परीक्षेची तयारी खरे तर कॉलेज पासूनच करायला हवी.

एम.पी.एस.सी म्हणजे महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस कमिशन (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग). महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३१५ अन्वये, सेवकभरती व त्यासंबंधी सल्ला देण्याचे काम हा आयोग पार पाडतो. प्रशासनात पात्र व गुणवत्ताधारक उमेदवारांची भरती केली जावी, त्यात गोंधळ, गैरप्रकार होऊ नये. यासाठी घटनाकर्त्यांनी राज्यघटनेत स्पष्ट तरतूद करून प्रशासकीय सेवांच्या भरतीसाठी, स्पर्धात्मक परीक्षांचे आयोजन करण्याची जबाबदारी या संस्थेकडे सोपवली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे खालील सेवांकरिता स्पर्धा परीक्षा घेतली जाते.
१) राज्यसेवा परीक्षा ( State Service Examination )
२) महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा ( Maharashtra Forest Service Examination )
३) महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा ( Maharashtra Agricultural Services Examination )
४) महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट अ परीक्षा ( Maharashtra Engineering Services, Gr – A Examination )
६) दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग परीक्षा ( Civil Judge (Jr.Div.) Judicial Magistrate (1 st. Class) Competitive Examination )
७) सहायक मोटार वाहन निरीक्षक परीक्षा ( Assistant Motor Vehicle Inspector Examination )
८) पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षा ( Police Sub Inspector Examination )
९) विक्रीकर निरीक्षक परीक्षा (Sales Tax Inspector Competitive Examination )
१०) सहायक परीक्षा ( Assistant Examination )
११) लिपिक-टंकलेखक परीक्षा ( Clerk Typist Examination )

Copyright © 2022 iaseasyway.com