Category: MPSC

बारावी इतिहास प्रश्न संच भाग 2

प्रश्न: ऐतिहासिक ठिकाण, व्यक्ती, घटना यांसंबंधी नावे लिहा. 1) आधुनिक विज्ञानाचा जनक – गॅलिलिओ 2) ग्रहमाला सूर्यकेंद्रित आहे असे प्रतिपादित…

बारावी राज्यशास्त्र बहुपर्यायी प्रश्नसंच भाग 1

1) १९८९ नंतर आंतरराष्ट्रीय संबंधांमधील महत्वा प्रवाट. अ) द्विध्रुवीयतेचा अस्त (ब) आशियामध्ये प्रादेशिकतावादाच्या उदय क) अभिक्षतावादाच्या अंत ड) नवीन आंतरराष्ट्रीय…

What is MPSC ?

Information will in both languages ( English & मराठी). Maharashtra Public Service Commission (MPSC) is a Constitutional Body established Under…

Copyright © 2022 iaseasyway.com