Tag: प्रकरण 7

बारावी इतिहास – सविस्तर उत्तर लिहा आणि बोर्ड परीक्षा उत्तम मार्कानी पास व्हा प्रकरण 7

प्रकरण ७: भारत निर्वसाहतीकरण ते एकीकरण प्र. (१) गोवा मुक्तिसंग्रामाची सविस्तर माहिती लिहा. उत्तर : (१) भारताच्या स्वातंत्र्याच्या कालखंडातच गोवा,…

Copyright © 2022 iaseasyway.com