Tag: प्रकरण 5

बारावी इतिहास – सविस्तर उत्तर लिहा आणि बोर्ड परीक्षा उत्तम मार्कानी पास व्हा प्रकरण 5

प्रकरण ५: भारत सामाजिक व धार्मिक सुधारणा प्र. (१) राजा राममोहन रॉय यांनी कोणत्या सुधारणांचा आग्रह धरला होता? उत्तर :…

Copyright © 2022 iaseasyway.com