Tag: प्रकरण 10

बारावी इतिहास – सविस्तर उत्तर लिहा आणि बोर्ड परीक्षा उत्तम मार्कानी पास व्हा प्रकरण 10

प्रकरण १०: शीतयुद्ध (१) शीतयुद्ध अधिक तीव्र होण्याची कारणे स्पष्ट करा? उत्तर : दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगात सुरू झालेल्या शीतयुद्धाची तीव्रता…

Copyright © 2022 iaseasyway.com