Tag: प्रकरण 8

बारावी इतिहास – सविस्तर उत्तर लिहा आणि बोर्ड परीक्षा उत्तम मार्कानी पास व्हा प्रकरण 8

प्रकरण ८: जागतिक महायुद्धे आणि भारत प्र. (१) दुसऱ्या महायुद्धाची कारणे लिहा. उत्तर : १९३९ ते १९४५ या दीर्घ काळात…

Copyright © 2022 iaseasyway.com