Tag: प्रकरण 3

बारावी इतिहास – सविस्तर उत्तर लिहा आणि बोर्ड परीक्षा उत्तम मार्कानी पास व्हा प्रकरण 3

प्रकरण ३: भारत आणि युरोपीय वसाहतवाद प्र. (1) पोर्तुगिजांनी भारतात कोठे कोठे वसाहती स्थापन केल्या? उत्तर : पोर्तुगिजांनी भारतात पुढील…

Copyright © 2022 iaseasyway.com